Online bookmaker bet365
in UK.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Posredovanje pri zapošljavanju

Posredovanje pri zapošljavanju (kompletan proces selekcije)

Kompletan proces selekcije obuhvata dvije faze: traženje kandidata i selekciju kandidata.

TRAŽENJE KANDIDATA

Nakon razrade profila za traženu poziciju, zasnovane na informacijama dobijenih od strane poslodavca, započinje proces traženja kandidata.

Od klijenta tražimo slijedeće informacije:

Formalni uslovi koje kandidat mora da ispunjava (stepen stručne spreme ili obrazovni profil, radno iskustvo, posjedovanje certifikata ili licenci, potreban stepen IT znanja, poznavanje stranih jezika)
opis posla (položaj u organizacionoj šemi - nadređeni i eventualni podređeni, redovni i periodični radni zadaci, projekti za koje je odgovoran, eksterni i interni klijenti, izvještaji koje proslijeđuje, sredstva kojima rukuje)
predviđena primanja, paket benificija i sistem nagrađivanja itd.

Proces traženja kandidata zavisi od nivoa pozicije, kao i od zastupljenosti pozicije na tržištu radne snage. Prilikom traženja kandidata koristimo sve raspoložive metode-oglašavanje u medijima, metodu direktnog traženja (head hunting ili executive search), našu postojeću bazu kandidata i naše interne izvore informacija.

SELEKCIJA KANDIDATA

Selekcija kandidata obuhvata:

 • Pregled i selekciju dostavljenih prijava
 • Psihološko testiranje: testiranje intelektualnih sposobnosti i testiranje ličnosti, na osnovu kojih dobijamo informacije o karakteristikama kandidata koje su od značaja za uspješno obavljanje radnih zadataka (emocionalnu stabilnost, kooperativnost, stepen         individualnosti, otvorenost za promjene, organizovanost itd.).
 • Intervju, tokom kojeg se prikupljaju sve relevantne informacije u vezi kandidatovog obrazovanja, radnog iskustva, stečenih znanja i vještina i motivacije. Također, intervju predstavlja i dopunu psihološkim testovima u vezi zaključaka o osobinama ličnosti kandidata. Tokom intervjua koristimo tzv. Bihevioralni intervju baziran na kompetencama, u kojoj se na osnovu odgovora na pitanja o postupcima kandidata u prošlosti donose zaključci o razvijenosti njegovih ličnih karakteristika i predviđa ponašanje u budućnosti
 • Provjeru vještina neophodnih za traženo radno mjesto (znanje stranih jezika, poznavanje računarskih programa).
 • Po završetku selekcije klijentu se proslijeđuje najuži krug kandidata uklopivih u zahtjev traženog radnog mjesta, uz detaljan pismeni izvještaj.


Benefit za klijenta:

 • Zahvaljujući razvijenoj metodologiji, vjerovatnoća pogrešnog izbora novozaposlenog se smanjuje na minimum.
 • Značajna ušteda u vremenu: sve aktivnosti koje bi inače obavio klijent (oglašavanje, prijem i selekcija prijava, intervjuisanje velikog broja kandidata) obavlja agencija umjesto njih.

Oglašavanje u ime klijenata

Oglašavanje u ime klijenata može biti:
 

 • Sa nazivom klijenta
 • Djelimično anonimno, u kojem se navode neke informacije o klijentu (djelatnost, porijeklo kapitala, pozicija na tržištu) ali ne i njegov naziv.
 • Potpuno anoninmno, bez ikakvih informacija o klijentu.


Kod oglašavanja u ime klijenta VITA plus :

 • Preuzima sve obaveze oko plasmana oglasa (kontakt sa medijima, prijedlog izgleda oglasa, plaćanje oglasa).
 • Prikuplja sve prijave.
 • Obavezna je da u dogovorenom roku klijentu dostavi sve pristigle prijave

Benefit za klijenta:

Ova usluga je posebno pogodna za klijente koji ne žele da javno traže nove radnike.

Najčešći razlozi su:

 •     Sakrivanje informacija od konkurencije-uvođenje novog programa/usluge, regionalno proširivanje
 •     Sakrivanje informacija od zaposlenih o slučaju zamjene postojećeg kadra novim.
 •     Sakrivanje informacija od zaposlenih u slučaju preraspodjele radnih mjesta.


Oglašavanje i selekcija prijava

Kod oglašavanja i selekcije prijava VITA plus, pored toga što preuzima sve obaveze oko plasmana oglasa (kontakt sa medijima, prijedlog izgleda oglasa, plaćanje oglasa), obavlja i selekciju prijava zasnovanih na precizno definisanim zahtjevima posla. Selekcijom prijava agencija klijentu proslijeđuje isključivo prijave onih kandidata koji, po stavkama navedenim u prijavi, odgovaraju zahtjevima posla.

Benefit za klijenta:

Značajna ušteda vremena u prvim koracima u selekciji: oglašavanju i selekciji prijava.

Download Joomla 3.0 Full Template free theme.